Fašiangy v meste 2024

Fašiangové popoludnie s pochovávaním basy v sprievode hudobného zoskupenia MOŠTENSKÍ PAJTÁŠI, folklórneho súboru SENIORPOVAŽAN a fašiangových masiek.

Účasť verejnosti v maskách je vítaná. Každá maska bude sladko odmenená.

Predaj zabíjačkových špecialít od 10,00 h.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania