Fašiangy v meste 2023

Fašiangové popoludnie s pochovávaním basy v sprievode hudobnej skupiny FZ MELODY, FS SENIORPOVAŽAN a fašiangových masiek pred kinom Mier.

Účasť verejnosti v maskách je vítaná. Každá maska bude sladko odmenená.

Predaj zabíjačkových špecialít od 10,00 h.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania