Fašiangy v meste 2020

Rozlúčka s fašiangovým obdobím pre malých aj veľkých.

od 11,00 h - predaj zabíjačkových špecialít

od 15,30 h - program (hudobná skupina BONUS a SENIORPOVAŽAN)

Pozývame deti i dospelých v maskách. Všetky masky budú odmenené cenami.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

Čas a miesto konania