DNI MESTA - piatok

Program pred mestským úradom:

10:00  Vitaj, leto, letečko - program materských škôl

17:00  Na tradičnú nôtu - program DFS Mladosť, FS Považan, FS Seniorpovažan a FS Bystričan

18:30  AcaPeople

20:00  Szidi Tobias

21:30  Cigánski Diabli

Moderuje: Katarína Kulová

Čas a miesto konania