DNI MESTA 2023 (štvrtok) - prednášky z histórie mesta

Zaujímavé prednášky z histórie mesta pre verejnosť pripravené v spolupráci so Združením lokálpatriotov Považskej Bystrice, Archívom Považská Bystrica a Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici.

16,00 - 16,20 Marek Turošík: História a zaujímavosti okolo dolného kaštieľa v Považskom Podhradí a priliehajúceho parku

16,30 - 16,50 Ladislav Janech: História osídľovania lokality mesta Považská Bystrica

17,00 - 17,20 Martin Smatana: Geológia Považskej Bystrice a jej okolia

17,30 - 17,50 Ladislav Švejda: Zaujímavé nálezy mincí v lokalite Považská Bystrica a okolí

18,00 - 18,20 Michaela Košová: Vývoj erbu mesta

18,30 - 18,50 Helena Hollá: 100 rokov štátnej správy

19,00 - 19,30 Richard Benech: Čvikotárstvo v okoli Považskej Bystrice

Vstup voľný

 

Čas a miesto konania