DNI MESTA 2023 (piatok)

Program pred mestským úradom:

10,00 Vitaj, leto, letečko (program detí MŠ mesta a prípraviek DFS Mladosť)

17,00 Na tradičnú nôtu (program DFS Mladosť, FS Považan a FS Seniorpovažan)

18,00 Dychová hudba LIESKOVANKA

19,30 EVA MÁZIKOVÁ

21,00 PAVOL HAMMEL

Moderuje: Katarína Kulová

 

16,00 Komentovaná prehliadka Kostola Návštevy Panny Márie a priľahlého parku

Sprevádza: Marek Turošík

Čas a miesto konania