Deň matiek 2024

Hudobný program pri príležitosti Dňa matiek

Účinkuje: Peter Stašák

Vstupné: ženy 1 €, muži 5 €

Predpredaj vstupeniek od 15. 4. 2024 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h. Tel. číslo: 042/4326 545, 0917 450 666, rezervácie vstupeniek na stránke pxcentrumpb.sk

Upozornenie: platnosť rezervácie sú 3 kalendárne dni od jej vytvorenia. Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum

 

Čas a miesto konania