DEŇ DETÍ so záchrannými zložkami

15,00 - 19,00 h

centrálna mestská zóna

  • nafukovacie atrakcie
  • ukážky policajnej kynológie
  • hry, súťaže a aktivity pre deti
  • ukážka hasenia motorového vozidla
  • ukážka techniky a práce záchranných zložiek
  • hrdinovia z Labkovej patroly Chase a Marshall

Organizátor: Mesto Považská Bystrica

Spolupráca: PX Centrum, Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Považskobystrické novinky, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Centrum voľného času Považská Bystrica, Policajný zbor SR, Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Hasičský a záchranný zbor SR, Mestská polícia Považská Bystrica, Záchranná zdravotná služba, Rescue Považie Slovakia, Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica, Bistersa 30. zbor Považská Bystrica

Čas a miesto konania