AMERIKÁNI

Celovečerný program Folklórneho súboru POVAŽAN pri príležitosti 65. výročia založenia súboru.

Vstupné: 10 €

Vstup detí od 7 rokov

Predpredaj vstupeniek od 10.9.2019 v Turistickej informačnej kancelárii v pracovných dňoch pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h, obedová prestávka 11:30 - 12:15 h, tel.: 042/4326 545, 0917 450 666

Rezervácie vstupeniek od 10.9.2019. Upozornenie: Platnosť rezervácie je 7 kalendárnych dní od jej vytvorenia! Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky budú po tomto termíne uvoľnené späť do predaja. Pri vyzdvihnutí rezervovaných vstupeniek je potrebné nahlásiť číslo objednávky, ktoré bolo doručené potvrdzujúcim mailom. Posledný možný termín rezervácie voľných vstupeniek je 4. 10. 2019. Po tomto termíne už budú voľné vstupenky len na priamy predaj.

Čas a miesto konania