Alena Teicherová: Farebné impresie

Výstava obrazov Aleny Teicherovej, rod. Hudekovej pri príležitosti životného jubilea.

Termín výstavy: 3. - 30. mája 2019

Otvorené: pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h

                sobota - nedeľa: počas podujatí v kine Mier

Organizátori: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum

Čas a miesto konania