79. výročie oslobodenia mesta

Spomienkové zhromaždenie s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta spod nemeckej okupácie a víťazstva nad fašizmom

17,00 h pri Pamätníku padlých hrdinov v Považskom Podhradí

18,00 h pri Pamätníku SNP v Považskej Bystrici

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, PX Centrum a VMČ Považské Podhradie

Čas a miesto konania