76. výročie oslobodenia mesta

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta spod nemeckej okupácie a víťazstva nad fašizmom

17,00 h pri Pamätníku padlých hrdinov v Považskom Podhradí

18,00 h pri Pamätníku SNP v Považskej Bystrici

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sa pietny akt uskutoční bez účasti verejnosti.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, PX Centrum a VMČ Považské Podhradie

Čas a miesto konania