75. výročie SNP

Spomienkové zhromaždenie spojené s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania:

17,00 h Pamätník padlých hrdinov v Považskom Podhradí

18,00 h Pamätník SNP v Považskej Bystrici

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, PX Centrum, Výbor mestskej časti Považské Podhradie

Čas a miesto konania