74. výročie SNP

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia SNP.

17,00 h - Pamätník padlým hrdinom v Považskom Podhradí

18,00 h - Pamätník SNP v Považskej Bystrici

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a PX Centrum

Čas a miesto konania