74. výročie oslobodenia mesta

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Považská Bystrica od nacistickej okupácie.

Spomienkové zhromaždenie sa uskutoční o 17,00 hod. pri Pamätníku padlých hrdinov v Považskom Podhradí a o 18,00 hod. pri Pamätníku SNP v Považskej Bystrici.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, PX Centrum, Výbor mestskej časti Považské Podhradie

Čas a miesto konania