30 rokov slobody: 17. november ´89

30 rokov slobody: 17. november ´89

Výstava autentických dobových materiálov - archívne dokumenty, mestská kronika, plagáty, materiály z regionálnych novín viažuce sa k novembru ´89.

14. - 30. 11. 2019

Otvorené: pondelok - piatok 8:00 - 16:00 h, streda 8:00 - 18:00 h

                sobota - nedeľa: počas podujatí PX Centra

Organizátori: Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Archívom Považská Bystrica - ŠA v Trenčíne, Ministerstvo vnútra SR

avf_text.jpg